ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 37 ราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องรับรองสภา เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุด 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

ขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับ หมวดการทางเดชอุดม และ แขวงการทางเดชอุดม ขุดลอกท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม จากบริเวณหน้า โรงเรียนเดชอุม - แยกไปรษณีย์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ