Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางทิพวัน เกตุสิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ บุคลากรจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน นายวิเชียร ฤทธิโล บ้านเลขที่ 28/3 หมู่ 8 บ้านป่าก่อ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยใช้งบประมาณจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 19,000 บาท และบ้านนางสาวบัวผัน พันธัง บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 บ้านป่าก่อ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ (แต่บ้านที่อยู่อาศัยจริง ยังไม่มีเลขที่ หมู่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ) จำนวน 40,000 บาท จากการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ในการสร้างบ้าน และ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้ความอนุเคราะห์ ช่างไฟเดินสายไฟภายในบ้าน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชนในเขตเทศบาล เป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระแม่ธรณีเพื่อเทฐานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนดำรงสินอุทิศ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมโครงการนายอำเภอเดชอุดมพบประชาชน (พชอ...ยิ้ม) ร่วมกับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ มณฑลพิธีพอประชุมอำเภอเดชอุดม

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ