ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชนในเขตเทศบาล เป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระแม่ธรณีเพื่อเทฐานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนดำรงสินอุทิศ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมโครงการนายอำเภอเดชอุดมพบประชาชน (พชอ...ยิ้ม) ร่วมกับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ มณฑลพิธีพอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 37 ราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ