วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 10:00

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และน้ำล้นตลิ่ง

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และน้ำล้นตลิ่ง แผนเฉพาะกิจช่วยเลหือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัย และน้ำล้นตลิ่ง เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2562

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ