Print this page
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 11:45

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)