วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 09:21

สรุปผลการวิเคราะห์สำรวจความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำปี 2562

สรุปผลการวิเคราะห์สำรวจความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ