วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 09:47

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยประชาศิริ (ช่วงจากถนนประชาศิริ - ถนนลูกรังประชาศิริเดิม) (ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยประชาศิริ (ช่วงจากถนนประชาศิริ - ถนนลูกรังประชาศิริเดิม) (ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ