วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 15:18

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ถนนบุญจันทร์ (ช่วงจากถนนสุนิพัฒน์ - ถนนพลบุตร)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ถนนบุญจันทร์ (ช่วงจากถนนสุนิพัฒน์ - ถนนพลบุตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ