วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 15:23

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนพลอาสา (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ถนนสุรพงษ์ดำริ)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนพลอาสา (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ถนนสุรพงษ์ดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ