Print this page
วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 10:44

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง