Print this page
วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 10:46

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาผงเคมี ขนาดจุ 15 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาผงเคมี ขนาดจุ 15 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอามามัครป้องกันฝ่ายพลเรือนฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง