วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 10:58

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2563 (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง อบ.3-014)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง และตีเส้นจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.3-014 สาย เดชอุดม-นาห่อม (ช่วงจากแยกถนนบุญจันทร์ - สุดแนวเขตเทศบาล) 1 สาย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ