วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 10:56

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (จำนวน 4 โครงการ)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยรื่นรมย์ (ช่วงจากถนนสวสัดิโยธิน - ถนนราษฏร์สามัคคี) 2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแสนสำราญ (ช่วงจากถนนจักรวาล - ถนนส่งศรี) 3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสถลมาร์ค 12 (ช่วงจาก ถนน คสล. เดิม - ไปตามถนนสถลมาร์ค 12) 4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสนามม้า (ช่วงจากถนนเวตวัน - ถนนสามัคคี)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ