ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถุงขยะคอนเทนเนอร์ ความจุขนาด 8 ลบ.ม. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 11:50

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถุงขยะคอนเทนเนอร์ ความจุขนาด 8 ลบ.ม. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 36,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564 เป็นเงิน 35,000.-บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ