ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยส่งศรี 8) เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 20:01

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยส่งศรี 8) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 873,500.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 880,800.-บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ