ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสถลมาร์ค 1 ซอยร่มเย็น (ช่วงจาก คสล.เดิม - สุดเขตทางหลวงท้องถิ่น) เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 20:01

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสถลมาร์ค 1 ซอยร่มเย็น (ช่วงจาก คสล.เดิม - สุดเขตทางหลวงท้องถิ่น) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 73,900.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 73,400.-บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ