โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 17 กันยายน 2564 10:30
มื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและผู้เกี่ยวข้องของสำนัก/กองต่าง ๆ สังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม โครงการฯ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด รวมไปถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในโอกาสนี้เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ และสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิชชดา เจริญชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ