Print this page

สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบครึ่งปีแรก

วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 14:03

             สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

            เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี