การกักตัวของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

วันจันทร์, 09 สิงหาคม 2564 11:30

            งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมและผู้แทนประธานกรรมการชุมชนและผู้แทนประธานอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวที่บ้าน #ถ้าชุมชนท่านมีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน ต้องการรับความช่วยเหลือให้มาเขียนคำร้องที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมได้นะคะ #เอกสารแนบคำร้อง 1 คำสั่งกับตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กับตัวพร้อมรับรองสำเนา 3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กักตัวพร้อมรับรองสำเนา 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนา 5 รูปถ่ายผู้กักตัวที่อยู่บ้านหน้าตรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ