ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 11:33

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแสดงความยินดีแก่นางสมพร เอกอุ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ