Print this page

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564 15:48

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลและคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด และมียอดคนติดเชื้อในพื้นที่ ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันให้ "งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564" แต่เพื่อยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ที่ประชุมพิจารณาให้เทศบาลเมืองเดชอุดมจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์อยากจะลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ โดยสถานที่จะจัดท่าน้ำ คือ ท่าน้ำวัดแสงเกษม 

Image Gallery