Hot News :

เรื่องรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)

วันศุกร์, 24 ธันวาคม 2564 13:54
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่รัศมี 4 ตารางกิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ณ หอประชุมศรีลำโดม เทศบาลตำบลนาเรือง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ