Print this page

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 16:30

             ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี