Print this page

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2565

วันอังคาร, 26 เมษายน 2565 10:35

             ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

            เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี