Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 4 โครงการ)

วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 14:28

             ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 4 โครงการ)