Print this page

ประกาศ ยกเลิกโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก (จำนวน 4 โครงการ)

วันอังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:11

             ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ยกเลิกโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก (จำนวน 4 โครงการ)