Hot News :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์, 07 มีนาคม 2565 10:46

            รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ