สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทอง 2564

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด และมียอดคนติดเชื้อในพื้นที่ ทางคณะกรรมการจัดการประชุมมีมติ "งดจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564" และเพื่อยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ทางเทศบาลเมืองเดชอุดมจะยังจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์อยากจะลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ โดยสถานที่จะจัดท่าน้ำ คือ ท่าน้ำวัดแสงเกษม ...

[ 11-10-2564 ] Hits:63

ร่วมลงเสาเอกการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้รายนายสมัย บุตรตั้ว

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้ นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง และ นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอเดชอุดม และกำนันตำบลเมืองเดช...

[ 07-09-2564 ] Hits:101

สนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชน

  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีสนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

[ 19-08-2564 ] Hits:61

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแสดงความยินดีแก่นางสมพร เอกอุ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3

[ 13-08-2564 ] Hits:96

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ