สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2564

      วันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 12 หมู่บ้าน 31ชุมชน มีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

[ 22-04-2564 ] Hits:28

การร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

     วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

[ 12-01-2564 ] Hits:25

ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามจุดต่างๆในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 08-01-2564 ] Hits:22

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในเขตอำเภอเดชอุดม ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2564

[ 23-12-2563 ] Hits:14

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ