สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

ร่วมลงเสาเอกการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้รายนายสมัย บุตรตั้ว

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้ นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง และ นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอเดชอุดม และกำนันตำบลเมืองเดช...

[ 07-09-2564 ] Hits:40

สนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชน

  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีสนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

[ 19-08-2564 ] Hits:29

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแสดงความยินดีแก่นางสมพร เอกอุ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3

[ 13-08-2564 ] Hits:45

การกักตัวของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

            งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมและผู้แทนประธานกรรมการชุมชนและผู้แทนประธานอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวที่บ้าน #ถ้าชุมชนท่านมีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน ต้องการรับความช่วยเหลือให้มาเขียนคำร้องที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมได้นะคะ #เอกสารแนบคำร้อง 1 คำสั่งกับตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กับตัวพร้อมรับรองสำเนา 3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กักตัวพร้อมรับรองสำเนา 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนา 5 รูปถ่ายผู้กักตัวที่อยู่บ้านหน้าตรง

[ 09-08-2564 ] Hits:39

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ