สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาล นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ??ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า **ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด

[ 18-04-2565 ] Hits:315

ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง ร่วมปฎิญาณตนค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2.ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 3.โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.ไม่เลือกปฏิบัติ 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

[ 13-04-2565 ] Hits:228

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2565 โดยมีมติเห็นชอบให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันที่ 13 เมษายน 2565 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า โดยยึดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)

[ 25-03-2565 ] Hits:190

เรื่องรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่รัศมี 4 ตารางกิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ณ หอประชุมศรีลำโดม เทศบาลตำบลนาเรือง

[ 24-12-2564 ] Hits:284

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ