Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

พิธีบวงสรวงงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นางลภัสลดา คำตัน รองปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นางสาวอำพร พันธ์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมงานพิธีบวงสรวงงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ที่จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

[ 24-11-2565 ] Hits:62

งานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมาย นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมพร บุญยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม นายสมาน ผดุงเวียง สมาชิกสภาเทศบาบเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปี และงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์...

[ 24-11-2565 ] Hits:12

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแดนเกษม หมู่ 12

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแดนเกษม หมู่ 12 ต. เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี...

[ 15-11-2565 ] Hits:15

โครงการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมโครงการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการขยะในครัวเรือน ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 10-11-2565 ] Hits:32

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ