สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 21-03-2566 ] Hits:2

ร่วมต้อนรับคณะธรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนและนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมต้อนรับคณะธรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 21-03-2566 ] Hits:5

ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคขึ้น ทุกวันพุธของเดือน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและใส่ใจในความสำคัญของสุขภาพร่างกาย

[ 17-03-2566 ] Hits:16

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในเขต

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล อสม.และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 17-03-2566 ] Hits:15

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ