การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วม ประชุม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยประเด็นในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในช่วงที่ผ่านมา และ ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โดยเทศบาลฯ กำหนดจัดโครงการในระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน สถานที่ในการจัดกิจกรรม/ โครงการตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลทั้ง 31 ชุมชน โดยให้คณะกรรมการชุมชนร่วมเสนอวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะในการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว
วันที่ 6 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยประเด็นในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในช่วงที่ผ่านมา และ ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองเดชอุดม โดย กำหนดการจัดงานในวันที่ 9-10 มกราคม 2566 โดยให้คณะกรรมการชุมชนร่วมเสนอกิจกรรมที่ จะต้องดำเนินการในการจัดงานพิธีดังกล่าว ผลสรุปที่ได้จากการประชุมมีมติให้จัดพิธีบวงสรวงสมโภชในวันที่ 9 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองเดชอุดม โดยชุมชนต่างๆ จะร่วมด้วยช่วยกันจัดโรงทาน ข้าวต้ม ขนม น้ำดื่ม ชากาแฟ และขอให้เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดโต๊ะและสถานที่สำหรับตั้งวางของ จะนำผลที่ได้จากการ ประชุมไปวางแผนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ