Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นางลภัสลดา คำตัน รองปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นางสาวอำพร พันธ์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมงานพิธีบวงสรวงงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ที่จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมาย นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมพร บุญยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม นายสมาน ผดุงเวียง สมาชิกสภาเทศบาบเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปี และงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแดนเกษม หมู่ 12 ต. เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมโครงการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการขยะในครัวเรือน ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง และ ประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 ณ บริเวณวัดแสงเกษม โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวดกระทงขนาดใหญ่ ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล จัดส่งกระทงขนาดใหญ่เข้าประกวด ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนแสนตอ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนหนองแสงใต้ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนชัยอุดม ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววริศรา อาทิตย์ หมายเลข 11 ชุมชนป่าก่อ ส่งเข้าประกวด 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศิริพร ชัยบัวรินทร์ หมายเลข 5 ชุนชนดอนเสาโฮง ส่งเข้าประกวด 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ ทะนา หมายเลข 2 ชุมชนเวียงเกษม ส่งเข้าประกวด 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกชกร ถมพร้อม หมายเลข 3 ชุมชนเมืองใหม่ ส่งเข้าประกวด นางสาวมลฤดี สาประวัติ หมายเลข 4 ชุมชนศรีอุดม ส่งเข้าประกวด นางสาวญาตาวี บุญวัน หมายเบข 8 ชุมชนชัยอุุดม ส่งเข้าประกวด นางสาวหทัยชนก บุญมาเรือง หมายเลข 12 ชุมชน แดนเกษม ส่งเข้าประกวด 5. รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวหทัยชนก บุญมาเรือง หมายเลข 12 ชุมชนแดนเกษม ส่งเข้าประกวด 6. รางวัลขวัญใจเทสโก้โลตัส ได้แก่ นางสาวอัญชลีญา สาโสม หมายเลข 10 ชุมชนหนองแสงเหนือ ส่งเข้าประกวด 7. รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม (จากร้านเทียนทองไหมไทย) ได้แก่ นางสาวศิริพร ชัยบัวรินทร์ หมายเลข 5 ชุนชนดอนเสาโฮง ส่งเข้าประกวด
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นตัวแทน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแดนเกษม หมู่ 12 ต. เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบบราชธานี เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณ มณฑลพิธีพระบรมราชสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม
ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้ายของเทศบาลเมืองเดชอุดม
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ