ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้ นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง และ นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอเดชอุดม และกำนันตำบลเมืองเดช ร่วมลงเสาเอกการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ราย นายสมัย บุตรตั้ว หมู่ 14 บ้านดอนเสาโฮง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม หลังละ 20,000 บาท นำโดย นายสุทัศน์ มาลา ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน 

  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีสนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแสดงความยินดีแก่นางสมพร เอกอุ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3

            งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมและผู้แทนประธานกรรมการชุมชนและผู้แทนประธานอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวที่บ้าน #ถ้าชุมชนท่านมีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน ต้องการรับความช่วยเหลือให้มาเขียนคำร้องที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมได้นะคะ #เอกสารแนบคำร้อง 1 คำสั่งกับตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กับตัวพร้อมรับรองสำเนา 3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กักตัวพร้อมรับรองสำเนา 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนา 5 รูปถ่ายผู้กักตัวที่อยู่บ้านหน้าตรง

            วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ลงนามความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักศึกษา นักเรียน ในเขตเทศบาล โดยมีนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นพยานในการลงนาม

            วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ กองช่าง ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดแสงเกษม

            วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชาคมจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ โดยมีมติเอกฉันท์ให้จัดตั้งศูนย์พักคอย ที่อาคารอเนกประสงค์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม(อาคารใหม่)

            วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 โดยกองการศึกษา และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม เรียนรู้กระบวนการกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าชุมชน "ลดร้อน รักษ์โลก" ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศและสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุมชนหนองแสงใต้

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ