ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในเขตอำเภอเดชอุดม ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2564

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามจุดต่างๆในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

     วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

      วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุระ

      วันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 12 หมู่บ้าน 31ชุมชน มีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

      วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ สวนสมเด็จย่า

      วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

      วันที่ 24 กันยายน 2563 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ