Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุชาติ โพธิ์งาม

ปลัดเทศบาล
โทร. 081-9556973

ผู้อำนวยการกอง

นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 092-1586053

นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 094-4908486

นายสิทธิเดช ประจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 096-8905569

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 081-7186252

นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
มือถือ 089-6301180

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ