ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 และ 2) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าแท่นตลาดในช่วงวิกฤติเชื้อโควิด19 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

            วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารว่างแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทีมาใช้บริการ

            วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณลำโดนใหญ่ท่าน้ำวัดแสงเกษม บ้านหนองแสงกลาง และห้วยไผ่ บ้านแดนเกษม

            วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนแสนตอ 1 หมู่ 21 ร่วมงานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

กิจกรรม Big Cleaning Day

            วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง นายสมพร บุญยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน และชุมชนชัยอุดม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยทำความสะอาดบริเวณ ถนนเส้นเดชอุดม-นาห่อม เริ่มจากหน้าร้านบะหมี่ เดชอุดมเบเกอร๊่- หน้าสถานีขนส่งเดชอุดม

             วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564

            ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในเขตอำเภอเดชอุดม ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2564

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  นายสุชาติ โพธิ์งาม ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามจุดต่างๆในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ