ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ลงนามความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักศึกษา นักเรียน ในเขตเทศบาล โดยมีนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นพยานในการลงนาม

            วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ กองช่าง ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดแสงเกษม

            วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชาคมจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ โดยมีมติเอกฉันท์ให้จัดตั้งศูนย์พักคอย ที่อาคารอเนกประสงค์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม(อาคารใหม่)

            วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 โดยกองการศึกษา และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม เรียนรู้กระบวนการกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าชุมชน "ลดร้อน รักษ์โลก" ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศและสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุมชนหนองแสงใต้

            วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 โดยก่อนหน้าได้ทำการล้างพื้นตลาดโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเดชอุดม 1

            เทศบาลเมืองเดชอุดม ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เขต 3 ได้แก่ ชุมชนหนองแสงใต้ หมู่ที่ 5 ชุมชนป่าก่อ หมู่ที่ 8 ชุทชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 (เขตเทศบาล) ชุมชนแสนตอ หมู่ที่ 21 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต และโปร่งใส

            วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ สำนักปลัดเทศบาล ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดเมืองเดช

            วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ